Search
  • GTN Mongolia

2017 оны 10 сарын анхны элсэгч нар маань үндсэн ажилтан боллоо.

Updated: Sep 27, 2018

2017 оны 10 сард явсан Японд сурч ажиллах хөтөлбөрийн анхны элсэгч нар маань Япон компанид үндсэн ажилтан болцгооход бэлэн болжээ .(2017/10-р сарын элсэлтийнхэн болон шинээр хөтөлбөрт хамрагдагсдын уулзалтын парти Ан захиралтай хамт)


0 views

© 2018 by Global Trust Networks Co., Ltd.